Yuan Gong en Ren Xue


Kenmerken 


Yuan Gong is een bijzondere vorm van Qigong. De Chinese master Yuan Tze heeft deze vorm ontwikkeld en tot eenvoudige en efficiente vormen gemaakt. 

Yuan Tze benadrukt dat een kalme en rustige staat van zijn, de effectiviteit van oefeningen sterk bevordert, vaak meer dan een technisch perfecte uitvoering. Ook de intenties die je hebt bij oefeningen zijn van grote waarde. 

Yuan Gong is een onderdeel van Ren Xue. Dit komt onder meer tot uiting aan de centrale plaats die de kwaliteiten van het hart krijgen toegedicht. Deze zijn vertrouwen, openheid liefde, dankbaarheid en respect.

Op deze subpagina van deze site zie je een overzicht van de verschillende methodes van Yuan Gong die je via Qigongnatuurlijk kunt volgen.


Staat van zijn


Van groot belang is je staat van zijn. Het doel is om deze kalm, ontspannen, in harmonie verbonden en natuurlijk te houden. Hierdoor komen jijzelf, de mensen om je heen, de wereld en de natuur het meest tot hun recht. In de afbeelding en tekst van mij hieronder heb ik daar iets van geprobeerd weer te geven.
Ren Xue


Ren Xue bevat een totaalvisie op de manier van leven in deze wereld en kent een complete methode om die manier te ontwikkelen. Binnen de Ren Xue wordt dit Life Cultivation genoemd. Ren Xue heeft methoden en doeleinden om de volgende hoofdpunten te bevorderen:

1. Gezondheid

2. Levensvreugde

3. Algemeen welbevinden

4. Persoonlijke groei en ontwikkeling, dwz inzicht in welke schadelijke      gedragspatronen je hebt en hoe je die kunt vervangen door                heilzame gedragspatronen.

5. Het leveren van bijdragen aan de samenleving om                              bovengenoemde 4 punten te bevorderen.  


Voor meer informatie kun je kijken op de pagina van Renxue international, klik hier. Je kunt daar ook diverse filmpjes bekijken.


Meer omvattende omschrijving van Ren Xue

Voor wie wat dieper wil duiken in wat Ren Xue is kun je ook hier klikken, dan kom je op een subpagina.


Het doen en leren van oefeningen 

 

De Yuan Gong oefeningen kun je vergelijken met dansvormen. Afhankelijk van de soort oefening duurt het een paar of meerdere lessen voordat je die dans in basis kunt uitvoeren. Hoe vaker je ze oefent hoe meer je erbij gaat ervaren en beleven en wordt de werking sterker.

De oefeningen maken je energieker en tegelijk rustiger. Verder wordt je er meestal blij van. Om deze goede staat van zijn vast te houden, is het zeer aan te bevelen om dagelijks Yuan Gong oefeningen te doen. Tegen geringe prijs kun je diverse audio en video opnamen verkrijgen, die onmisbaar zijn als je thuis wil oefenen. 


Voor een overzicht van de oefeningen of methoden, klik je hier

 

Het niveau van de oefeningen


In de cursussen van Qigong Natuurlijk worden de eerste drie methoden aangeboden. In de lessen binnen worden ook nog Tong Yuan mediaties aangeboden, deze versterken de hartskwaliteiten. 


De 6 verzen


Bij de oefeningen van Yuan Gong is de staat van het bewustzijn belangrijk. Door middel van een korte meditatie stem je je aandacht en waarneming af, waardoor een Qi veld ontstaat. Dat zou je kunnen omschrijven als een open mind set, die erop gericht is je in een kalme, harmonieuze en gezonde staat te brengen en te houden.


Breng je aandacht naar binnen in je lichaam

en wordt de ruimte en de leegte gewaar die daar is

Breng dit gewaar zijn steeds verder naar buiten en wordt er een met het universum

Trek dit gewaar zijn dan weer terug tot in je lichaam, kalm en vredig.

Open opnieuw naar het universum met diep respect en ontzag

Laat het stralende universum je hart voeden met liefde en mededogen

Voel je ontspannen, vrij en vreugdevol.

De Qi stroomt harmonieus en soepel door je lichaam.